Een bos met zonnestralen
Zomerfeest in Nieuw Woelwijck
Werkmomenten Nieuw Woelwijck
Een wandeling door het bos

Heb je een klacht?

Nieuw Woelwijck is voortdurend op zoek naar nieuw talent in de gehandicaptenzorg. Veruit het merendeel van onze circa 700 medewerkers werkt als groepsbegeleid(st)er. Zij dienen minimaal 32 uur per week beschikbaar te zijn en bereid te zijn tot het verrichten van onregelmatige diensten. De mensen die onze bewoners de nodige zorg en begeleiding geven, doen dit vanuit de keuze zich intensief te willen inzetten voor anderen.

Klachten

Klachtenregeling

We raden al onze medewerkers aan onze klachtenregeling eens goed te lezen zodat je weet wat je kunt doen in een dergelijk geval.

Gesprek aangaan

Indien er sprake is van een ongewenste situatie kan deze mogelijk leiden tot een klacht. Geadviseerd wordt om dit eerst te bespreken met de persoon die het betreft. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt of dit gesprek is niet mogelijk, dan kan de situatie besproken worden met de leidinggevende van de betreffende groep, de woonraadcoördinator of de raad van bestuur. Een gesprek leidt vaak al tot een oplossing, of een andere kijk op de situatie.

Geen oplossing?

Als je het gevoel hebt dat er niet voldoende naar je geluisterd wordt of je wilt een andere vorm van ondersteuning dan kan een vertrouwenspersoon of de coördinator re-integratie en verzuim worden ingeschakeld.  Als je niet tevreden bent met de manier waarop met jouw ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kun je een klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers.

Indienen klacht

De gezamenlijke klachtencommissie (werkzaam voor NIeuw Woelwijck, De Zijlen, Van Boeijen, De Noorderbrug, Derkshoes, Stichting Klein Voorhout, Wij Groningen, Nij Smellinghe, ZZWD, Zonnehuisgroep Noord en NNCZ) is opgezet om een onafhankelijke, rechtvaardige en snelle behandeling van klachten mogelijk te maken. Je kunt een klacht indienen als je medewerker, invalkracht, stagiair of vrijwilliger bent van de deelnemende organisaties.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend met behulp van onderstaand klachtenformulier. Je kunt altijd iemand vragen om je te helpen bij het opstellen van een klacht, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.

Klokkenluidersregeling

Voor iedere organisatie is het vereist in het bezit te zijn van een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is van toepassing voor iedereen die in loondienst is van Nieuw Woelwijck en waarborgt een veilige wijze van het melden van een vermoeden van een overtreding van de integriteit of een misstand. De geldende regeling voor Nieuw Woelwijck is hieronder te vinden.

Documenten en formulieren

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.