Heeft u een klacht?

Nieuw Woelwijck vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning naar tevredenheid verloopt voor alle betrokkenen. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe binnen Nieuw Woelwijck wordt omgegaan met onvrede en klachten van zowel bewoners als (wettelijk) vertegenwoordigers van bewoners en nabestaanden van (voormalig) bewoners.

Lelies in de sloot bij Nieuw Woelwijck
Flora en Fauna in de omgeving van Nieuw Woelwijck
Klachten

Hoe dien ik een klacht in?

Medewerkers van Nieuw Woelwijck streven er naar om klachten in eerste instantie direct met u op te lossen. Door de korte overleglijnen binnen Nieuw Woelwijck zijn klachten altijd bespreekbaar binnen een team of met de ondersteunende dienst. Ook kunt u de woonraadvoorzitter vragen om een gesprek, of de klacht in een brief aan de woonraadvoorzitter voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Een centraal aanspreekpunt voor klachten is onze klachtenfunctionaris. Zij kan u ook helpen in het proces, wat de te nemen stappen zijn en wie u het beste kunt benaderen. U kunt haar bereiken via het onderstaande formulier.

Heeft u een klacht? We helpen u graag verder.

Contactgegevens:

Een picknickbank in het bos
Een foto van Jannie en een bewoner
Geschillencommissie

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, kunt u een brief schrijven aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie werkt volgens een reglement, dat u kunt vinden op de website van de geschillencommissie. De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
• Postbus 90600
• 2509 LP  Den Haag
• 070-3105380

Website Geschillencommisie

Onvrijwillige zorg

Hoe kan ik een specifieke klacht m.b.t. onvrijwillige zorg indienen?

Klachten betreffende onvrijwillige zorg  vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd) en worden behandeld door de landelijke Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) www.kcoz.nl.

Bij het uiten van onvrede of neerleggen van een klacht inzake onvrijwillige zorg (vallend onder de Wzd) kan ondersteuning gevraagd worden aan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor Noord Nederland Quasir www.quasir.nl.

Nieuw Woelwijck buitenwerk, een man zit in een kruiwagen
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.