Ouders en familie

De ouders en familieleden van onze bewoners hebben hun eigen plek binnen onze gemeenschap.

Familie

Begeleiding en ondersteuning

Het krijgen van een kind met beperkingen of opgroeien met deze broer of zus verstoort het verwachtte leven. Het vergt van alle betrokkenen inzicht, wijsheid en inzet om dit leven dagelijks vorm te geven. Omstandigheden bepalen wanneer het ouderlijk huis wordt verlaten. Medewerkers van Nieuw Woelwijck zullen, samen met de familie, op zoek gaan naar een zo goed mogelijke invulling en begeleiding van het leven.

Familie

Betrokkenheid

We vinden het belangrijk dat familie en vooral ouders / verzorgers betrokken kunnen blijven. Dit kan onder andere door lid te worden van de oudervereniging.
De wettelijk vertegenwoordigers van bewoners, vertegenwoordigen de bewoners in de bewonersraad van Nieuw Woelwijck.

Lees verder
Ouders, verzorgers en familie

Hoe u betrokken kunt blijven

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden.

Oudervereniging

Ouders en verwanten kunnen lid worden van de oudervereniging. Het doel van deze vereniging is het behartigen van de belangen van de bewoners. De oudervereniging is een gesprekspartner voor de leiding van het dorp en denkt mee over de zorgvisie. Samen met de dorpsraad verzorgt de oudervereniging drie keer per jaar een themaochtend voor ouders, familie, begeleiders en andere belangstellenden. Het thema van zo’n ochtend kan praktisch en informatief zijn, maar ook meer beschouwelijke onderwerpen komen aan de orde. Op deze zaterdagochtenden komen we met elkaar in gesprek, wisselen we ervaringen uit en verdiepen wij ons inzicht in de zorg voor onze bewoners.

Oudervereniging

De oudervereniging is aangesloten bij Kansplus. Zo kunnen zij ook op landelijk niveau het geluid van Nieuw Woelwijck laten horen.

U kunt de oudervereniging bereiken via oudervereniging@nieuwwoelwijck.nl.

Meebesluiten

Bewonersraad

De verstandelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Woelwijck doen voor alle functies in hun leven en tevens voor de duur van hun leven een beroep op anderen die hen de juiste zorg en begeleiding kunnen bieden. Begeleid wonen in een leefgroep in dit dorp vormt de grondslag van de dorpsgemeenschap. Hieruit vloeit voort dat de bewoners van het dorp dus ook niet cliënten, maar bewoners genoemd worden.

Familie en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners vertegenwoordigen de bewoners in de cliëntenraad van Nieuw Woelwijck, die dan ook bewonersraad wordt genoemd.

Vertegenwoordigers van bewoners

Op basis van de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een bewonersraad ingesteld. Deze heeft de bevoegdheid te adviseren over diverse zwaarwegende besluiten. Op een aantal terreinen is het bestuur verplicht om het advies van de bewonersraad te vragen, bijvoorbeeld over de begroting en de jaarrekening van de dorpsgemeenschap, over de voeding, de gezondheid, recreatie, kwaliteitsbewaking en klachtenprocedures. Door de ernst van hun handicap zijn de bewoners niet zelf in staat medezeggenschap uit te oefenen. Wettelijk vertegenwoordigers van bewoners zijn daarom benoemd in de bewonersraad om aldus deze algemene belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. U kunt de bewonersraad van Nieuw Woelwijck bereiken via bewonersraad@nieuwwoelwijck.nl

Bekijk profielschets
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.